21 Dec2012November 17, 2016
Post
Anak Mengamuk –> Nak Marah ke Nak Biar?

Anak Mengamuk –> Nak Marah ke Nak Biar?

Saya pernah baca sebuah buku, dan saya akui lah amat benar kenyataan ini, “I am a perfect parent until I am a parent myself!” 🙂 Yes, it is so true! Sebelum saya menjadi ibu, saya ingat menjadi seorang ibu itu mudah. Saya fikir sekiranya saya sebagai seorang wanita, pada ketika itu (sebelum mempunyai anak) boleh bekerja...

  • 1
  • 2